Girls’ Frontline 2 (2020)

Girls' Frontline
Girls’ Frontline
English Title/s: Girls’ Frontline 2 (2020)
Chinese Title/s: Shaonü Qianxian: Renxing Xiaojuchang 2
Alternative Title/s: Doll’s Frontline 2
Air Date: Óct. 7, 2020
Synopsis: The second season of Shaonü Qianxian: Renxing Xiaojuchang.
Studio/s: Big Firebird Cultural Media
Director/s:  
Opening Theme:  
Ending Theme:  
Producer/s: Sunborn Network Technology
Genre/s: Comedy, Sci-Fi, Military, Mecha
Source/s: Game
No. of Episodes: 12
Episode Length: 3 minutes
Stream Link/s: https://www.bilibili.com/bangumi/media/md28229895
  https://gogoanime.so/category/shaonu-qianxian-renxing-xiao-juchang-2
   
Similar Anime: Girl’s Frontline (2019)