JX3: Chivalrous Hero Shen Jianxin

JX3: Chivalrous Hero Shen Jianxin (2018)

English Title/s: JX3: Chivalrous Hero Shen Jianxin (2018) Chinese Title/s: Jian Wang 3: Xia Gan Yi Dan Shen Jianxin Alternative Title/s:   Release Date: Sep.…

View More JX3: Chivalrous Hero Shen Jianxin (2018)
My Senior Martial Arts Brother Has a Pit on His Brain

My Senior Martial Arts Brother Has a Pit on His Brain (2018)

English Title/s: My Senior Martial Arts Brother Has a Pit on His Brain (2018) Chinese Title/s: Wo Jia Da  Shixiong Naozi You Keng Alternative Title/s:…

View More My Senior Martial Arts Brother Has a Pit on His Brain (2018)
Mo Dao Zu Shi

Grandmaster of Demonic Cultivation (2018)

English Title/s: Grandmaster of Demonic Cultivation (2018) Chinese Title/s: Mo Dao Zu Shi / 魔道祖师 Alternative Title/s: The Founder of Diabolism Air Date: Jul 9,…

View More Grandmaster of Demonic Cultivation (2018)