Summer 2021 List

SUMMER 2021 DONGHUA LINEUP

TITLE RELEASE DATE STUDIO
Xixing Ji Season 2 Jun. 2, 2021 BYMENT
Juan Siliang Jun. 14, 2021 Year Young Culture
Wushen Zhuzai Ongoing Ruo Hong Culture
Dubu Xiaoyao Ongoing Soyep
Doupo Cangqiong Season 4 Ongoing Shanghai Motion Magic
Ling Jian Zun Season 4 Ongoing Soyep
Xing Wu Shen Jue Ongoing Ruo Hong Culture
Tian Huang Zhan Shen Ongoing Ruo Hong Culture
Wan Jie Du Zun Ongoing Ruo Hong Culture
Wan Ji Shen Zhu Season 3 Ongoing
Shouxi Yu Ling Shi 2 Ongoing
Liu Xing Huan Jian Ongoing Soyep
Hua Jinghu Zhi Gui Yexing Ongoing
Yuan Long Season 2 Jul. 3, 2021 CG Year
The Gerent Saga Jul. 6, 2021
Bai Yao Pu Season 2 Jul. 18, 2021 Haoliners Animation League
Dinghai Fusheng Lu Jul. 15, 2021
Salted Fish Jul. 29, 2021
Great Journey of Teenager Jul. 28, 2021 CG Year
Wan Jie Xian Zong Season 5 Jun. 28, 2021 Ruo Hong Culture
Zhihao Beipan Diqiule Jun. 11, 2021 Shengying Animation
Li Linke De Xiao Guanr Ongoing Delight animation
Hua Jianghu Zhi Huan Shi Men Sheng 2 Ongoing
Tai Yi Xian Mo Lu Zhi Ling Fei Ji 4 Ongoing Dancing CG Studio
Moshi Juexing Zhi Suyuan Ongoing
Kuang Shen Mo Zun Ongoing
Xinghe Zhizun Jun 10, 2021 Ruo Hong Culture
Mo Dao Zu Shi Season 3 Aug. 7, 2021 BCMAY Pictures