Winter 2021 List

The Winter 2021 Donghua Lineup

TITLE RELEASE DATE STUDIO
Jue Ding Feb. 6, 2021 Seven Stone Entertainment
Qin Shi Ming Yue: Canghai Hengliu Ongoing Sparkley Key Animation
Hua Jinghu Zhi Gui Yexing Ongoing  
Liu Xing Huan Jian Jan. 28, 2021 Soyep
Moshi Juexing Zhi Suyuan Dec. 22, 2020 Oriental Creative Color
 
Wan Jie Qi Yuan Feb. 17, 2021 Ruo Hong Culture
Jiu Ye Shen Chuan Dec. 21, 2020  
Fanren Xiu Xian Zhuan: Yanjia Bao Pu Zhan Jan. 31, 2021 Original Force
Wei Wo Du Shen Feb. 4, 2021  
Shan He Jian Xin Feb. 8, 2021 Shanghai Motion Magic
Chang An Huan Jie Dec. 31, 2020  
An Jie Shen Shi Dec. 25, 2020  
Xue Ying Ling Zhu Season 2 Dec. 31, 2020 Mili Pictures
Tian Huang Zhan Shen Ongoing Ruo Hong Culture
Xing Hai Qi Shi Dec. 30, 2020 D ROCK-ART
Wan Jie Xian Zong Season 4 Ongoing Ruo Hong Culture
Xing Wu Shen Jue Jan. 28, 2021 Ruo Hong Culture
Da Shen Xian Ongoing CG Year
Xian Feng Jian Yu Lu Ongoing Ruo Hong Culture
Ling Jian Zun Season 4 Ongoing Soyep
Jue Shi Wu Hun Ongoing Soyep
Wan Jie Fa Shen Dec. 21, 2020  
Tunshi Xingkong Ongoing Sparkley Key Animation
Feng Ling Yu Xiu Ongoing sunflowers
Dubu Xiaoyao Ongoing Soyep
Wushen Zhuzai Ongoing Ruo Hong Culture
Wu Liuqi: Xuanwu Guo Pian Jan. 27, 2021 Sharefun Studio
Xie Wang Zhui Qi Yishi Qingcheng Dec. 11, 2020 BigFirebird Animation
Tian Guan Ci Fu Special Feb. 16, 2021 Haoliners Animation League
Yi Nian Yong Heng Ongoing B.CMAY Pictures
Douluo Dau Season 2 Ongoing Sparkley Key Animation