The Winter 2021 Donghua Lineup

TITLERELEASE DATESTUDIO
Jue DingFeb. 6, 2021Seven Stone Entertainment
Qin Shi Ming Yue: Canghai HengliuOngoingSparkley Key Animation
Hua Jinghu Zhi Gui YexingOngoing 
Liu Xing Huan JianJan. 28, 2021Soyep
Moshi Juexing Zhi SuyuanDec. 22, 2020Oriental Creative Color
Chang An Huan JieJan. 22, 2021 
Wan Jie Qi YuanFeb. 17, 2021Ruo Hong Culture
Jiu Ye Shen ChuanDec. 21, 2020 
Fanren Xiu Xian Zhuan: Yanjia Bao Pu ZhanJan. 31, 2021Original Force
Wei Wo Du ShenFeb. 4, 2021 
Shan He Jian XinFeb. 8, 2021Shanghai Motion Magic
Chang An Huan JieDec. 31, 2020 
An Jie Shen ShiDec. 25, 2020 
Xue Ying Ling Zhu Season 2Dec. 31, 2020Mili Pictures
Tian Huang Zhan ShenOngoingRuo Hong Culture
Xing Hai Qi ShiDec. 30, 2020D ROCK-ART
Wan Jie Xian Zong Season 4OngoingRuo Hong Culture
Xing Wu Shen JueJan. 28, 2021Ruo Hong Culture
Da Shen XianOngoingCG Year
Xian Feng Jian Yu LuOngoingRuo Hong Culture
Ling Jian Zun Season 4OngoingSoyep
Jue Shi Wu HunOngoingSoyep
Wan Jie Fa ShenDec. 21, 2020 
Tunshi XingkongOngoingSparkley Key Animation
Feng Ling Yu XiuOngoingsunflowers
Dubu XiaoyaoOngoingSoyep
Wushen ZhuzaiOngoingRuo Hong Culture
Wu Liuqi: Xuanwu Guo PianJan. 27, 2021Sharefun Studio
Xie Wang Zhui Qi Yishi QingchengDec. 11, 2020BigFirebird Animation
Tian Guan Ci Fu SpecialFeb. 16, 2021Haoliners Animation League
Yi Nian Yong HengOngoingB.CMAY Pictures
Douluo Dau Season 2OngoingSparkley Key Animation