Jiu Jiu Ba Shi Yi
Jiu Jiu Ba Shi Yi
English Title/s: 9-9-81 (Nine-Nine-Eighty-One)
Chinese Title/s: Jiu Jiu Ba Shi Yi
Alternative Title/s:
Air Date: July 31 2021
Synopsis:
Studio/s: TWR Entertainment
Director/s:
Opening Theme:
Ending Theme:
Producer/s: bilibili, Children’s Playground Media
Genre/s: Adventure, Fantasy
Source/s: Original
No. of Episodes: 12
Episode Length: 4 minutes
Stream Link/s: https://www.bilibili.com/bangumi/media/md28223049/
Similar Anime: